Onderwijsmeesters
« Vorige

Informatie over kinderen in groep 4

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Een precies overzicht van wat meisjes en jongens in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit artikel. We onderscheiden in het artikel sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een leerling in dit jaar moet beheersen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je je kind het beste kunt helpen zodra het in groep 4 begint.
 
Onderscheid in vakken
Zoals gezegd maken we onderscheid tussen sociale vaardigheden en vakken voor kennis. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. Het sociale aspect kenmerkt zich door het meer samen willen spelen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor nieuwe ontdekkingen. Zo is het dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het opdoen van kennis, plannen, strategieën en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.
 
Sociale ontwikkeling
Gezien worden, samenspelen, samenwerken en vormgeven aan de eigen persoon zijn nog maar een paar van de factoren die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. Kinderen leren tijdens lessen sociale vorming hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leerkracht hiervoor gebruikt duiken leerlingen enorm de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 zelfverzekerder en hebben ze meer vertrouwen in zichzelf, hun omgeving en anderen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.
 
Algemene kennis
Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, geschiedenis, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over de algemene vorming van kinderen. In groep 4 komt dit allemaal aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze leerlijnen op het gebied van begrijpend lezen, rekenen en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die kinderen uitdagen om zelf na te denken, inzichten te geven, meningen te vormen, en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.
 
Methode en Cito-toetsen
Om in beeld te krijgen of leerlingen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken worden er toetsen afgenomen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en geven een beeld van de lesstof die in de weken ervoor aan bod kwam. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. Cito-toetsen in groep 4 worden tweemaal per jaar afgenomen, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere loopbaan op school.
 
Hulp bieden
Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder de zelfstandigheid van je kind kapot te maken? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en zullen zelf ook om hulp vragen als ze die nodig hebben. Voor ouders is het dan ook aan te bevelen om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Huiswerk kun je het beste door je kind zelf laten doen, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een gemaakte fout juist weer te leren.
Er zijn nog geen berichten geschreven, doe dat hieronder
Geschreven op: 26-11-2020

Website gemaakt met Simpsite.nl © 2021 Onderwijsmeesters

Maak simpel je website Eigen site maken