Onderwijsmeesters

Het is belangrijk om voor te lezen

Grote kans dat jij je kind voorleest, bijvoorbeeld voor het slapengaan. Voorlezen is natuurlijk gezellig, leuk, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling. Lees jij nog niet voor, dan is het de grootste tijd om daar mee te beginnen!
 
De grootste voordelen van voorlezen zetten we dan ook graag even op een rijtje. De taalkundige ontwikkeling van je kroost verbetert door het voorlezen, want je kind leert hoe zinnen in onze taal zijn opgebouwd en je kind leert nieuwe woorden kennen.
 
Tevens zet onderzoek vast dat kinderen die als kleine kinderen vaak voorgelezen zijn een betere leesvaardigheid beheersen. Anders gezegd leren deze kinderen sneller en beter lezen. Deze kinderen zijn vaak ook nog eens sterker in communiceren en kunnen zij zich goed duidelijk en verstaanbaar maken.
 
Dan is het ook nog zo dat kinderen en ouders een betere band krijgen als ze vaak samen voorlezen. Ook de fantasie van kinderen die voorgelezen worden, is een stuk beter ontwikkeld doordat ze in verhaaltjes van alles meemaken. Waaronder zaken die in het echt natuurlijk niet echt kunnen. Kort samengevat mag het helder zijn dat voorlezen je kind echt verder helpt.

De basisschool

Heb jij een kind van 4 jaar en mag hij/ zij al bijna naar school? Dan is het fijn om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Met dit artikel informeren we je over belangrijke zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan dit mijlpaal starten. We gaan het hebben over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je zou kunnen doen wanneer je kleutertje niet goed mee kan komen op de normale basisschool.

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf hun vierde naar de kleuterklas. 4 jaar is een goede leeftijd om te beginnen met leren in de kleuterklas. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht start als een kind 5 is geworden. Dan moet een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leert dan lekker snel omgaan met andere kinderen en wordt goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de docenten beslissen om het op te bouwen en een kind nog in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

Zoals het woord al doet vermoeden, op de basisschool wordt de basis gelegd voor verder onderwijs. De basis wordt gelegd op allerlei gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Dat zijn er inderdaad veel, maar er is natuurlijk een logische opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een aanzienlijke plaats krijgen. Rekenen begint met kleine getallen en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als leerlingen goed bij kunnen blijven. Sommige vakken vinden elke dag plaats, zoals rekenen en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op de planning.

Toetsen

Om de leerlijnen te bewaken worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en de Citotoetsen. De methodetoetsen vinden direct plaats nadat een bepaald blok is behandeld in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gedaan, in januari en juni. Ook al zijn de resultaten van methodetoetsen belangrijk, toch worden vooral de scores van Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze bewaken de doorgaande lijn, staan los van methodes en zijn goed te gebruiken door de leerkracht. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een kind of klas verder te ondersteunen.

Speciaal onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere school. Dat kan komen door problemen met leren, maar ook door gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het sbo gestuurd worden. De school moet wel aan kunnen tonen alles gedaan te hebben om een kind te helpen. Het kan echter zijn dat een kind niet meer kan worden geholpen en door experts verwezen wordt. Meestal is dat een vervelende gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter kan beslissen wat een zorgbehoeftig kind nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info

Ondanks dat we in ons land onderwijs geven dat goed georganiseerd is, is er ook veel onduidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid (Rijksoverheid.nl). Maar schroom ook niet om op bezoek te gaan op de school van je kinderen zelf of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid gemaakt, maar iedere school kan daar zelf een draai aangeven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen tussen scholen met andere profielen en achtergronden kiezen. Op School is een afspraak zo gemaakt en de meeste directies zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Website gemaakt met Simpsite.nl © 2021 Onderwijsmeesters

Maak simpel je website Eigen site maken